Tjänster

Sundgrens Åkeri AB är verksam inom följande områden:

Åkeri
Vi transporterar brännbart avfall från avfallsanläggningen i Forsbacka till förbränningsanläggningar i Sundsvall, Uppsala och Avesta. Vi kör ca 40 000 ton brännbart avfall om året.

Entreprenad och maskiner
Vi utför många kabelläggningsjobb åt både kommunala elverk och privata företag, exempelvis Vattenfall och Gävle Energi. Vi har bland annat lagt mycket optofiber och fastighetsnära optiska nät till såväl små som stora fastigheter.

Vi utför även en del jobb på avfallsanläggningen i Forsbacka, exempelvis vägbyggen, vallbyggen och pappershantering. Dessutom utför vi markjobb åt kommunen, exempelvis grävning för kabel och opto.

Under vintern utför vi vinterväghållning och snöröjning i Forsbacka med omnejd åt företag, kommunen och privatpersoner.

Idag hyr vi även ut maskiner och förare till olika projekt.

MENY

HEM

TJÄNSTER

VÅRT MÅL

LÄNKAR

KONTAKT